Skip to content

Jak pomagamy?

Fundacja Thorax

FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI,
DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ

Jak pomagamy?

  • edukacja i dostęp do wiedzy naukowej
  • wsparcie w popularyzowaniu wiarygodnych informacji medycznych
  • działania na rzecz ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego
  • pomocy pacjentom oraz ich rodzinom

Nasze działania

Działalność edukacyjna skierowaną do społeczeństwa oraz przedstawicieli zawodów medycznych
działalność informacyjną, w tym wystawienniczą i wydawniczą.

Współtworzenie i realizacja programów profilaktyki chorób klatki piersiowej i oświaty zdrowotnej.

Tworzenie i usprawnianie systemu opieki nad pacjentami w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Propagowanie wiedzy dotyczącej rozwoju technologii medycznych, nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce.

Organizowanie i finansowanie badań przesiewowych i innych badań profilaktycznych oraz naukowych w zakresie chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów.

Prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji, kongresów oraz wszystkich innych form kształcenia i wsparcia zawodowego, w tym przyznawanie grantów naukowych i szkoleniowych
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia, stypendiów, grantów, dotacji dla osób prawnych i fizycznych zajmujących się problematyką chorób klatki piersiowej, w tym nowotworami.

Udział w spotkaniach, szkoleniach, kursach, sympozjach, konferencjach, kongresach oraz wszystkich innych formach kształcenia i wsparcia zawodowego o zasięgu krajowym i zagranicznym w celu pozyskania najlepszej wiedzy merytorycznej i doświadczeń praktycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz leczenia tych pacjentów i ich rehabilitacji.

Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Współpraca (w tym poprzez członkostwo) z krajowymi, zagranicznymi
oraz międzynarodowymi organizacjami lub ich związkami, prowadzącymi działalność w zakresie zbliżonym do działalności Fundacji oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów
wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób dotkniętych chorobami klatki piersiowej.

Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach dotyczących zarządzania organizacjami trzeciego sektora.

Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na prowadzenie i realizację celów statutowych Fundacji.

Nasze projekty

Skill to Heal

Knowledge Makes
All the Difference

Curabitur non nulla amet nisl tempus convallis quis ac lectus donec rutrum congue leo eget malesuada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat suada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero males titor lectus nibh nulla quitom.